Impressum

 

Mange tak for Deres besøg på vores website. STANLEY Engineered Fastening, som har hovedsæde i USA, er en førende industrivirksomhed inden for industriel befæstelsesteknik. Koncernen omfatter forskellige firmaer inden for den Europæiske Union. Nærmere oplysninger om koncernen kan findes under "Firma".

 

Ansvarlig ifølge § 5 TMG for STANLEY Engineered Fastening' europæiske websider, som kan hentes fra denne platform:

 

Tucker GmbH
A Division of STANLEY Engineered Fastening

Max-Eyth-Str. 1

35394 Gießen

 

Repræsenteret af direktørerne
John Wyatt, Thomas Ehrhardt, Martin Hach, Martin Kreimer

 

Kontakt:
Tlf: +49 (0)641 405-0
 

Registreret i handelsregistret ved
Amtsgericht Gießen, HRB 1775

 

UST-ID-Nr.:
DE811111453

 

 

Ansvarsfraskrivelse

 

a) Ansvarsfraskrivelse vedrørende indhold:

Indholdet af vores websider er udarbejdet med den størst mulige omhu. De deri indeholdte oplysninger stiller vi dog til rådighed uden tilsikring eller garanti af nogen art, især med hensyn til korrekthed, fuldstændighed og aktualitet. De på vores websider nævnte produkter og tjenesteydelser er uforbindende eksempler på de tjenester, vi tilbyder, og udgør hverken forbindende oplysninger om disses beskaffenhed, deres egnethed til bestemte formål eller garantier for ydeldesdata eller andre egenskaber ved vores produkter eller tjenesteydelser. Indholdet på vores websider kan til enhver tid blive ændret, slettet eller suppleret.uden varsel

 

b) Ansvarsfraskrivelse vedrørende links:

Siderne indeholder links til eksterne sider, som tilhører andre, og som vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar vedrørende indholdet på disse fremmede sider. Ansvaret for indholdet på de sider, der linkes til, ligger altid hos udbyderen eller ejeren af de pågældende sider. De sider, der er linket til, er på tidspunktet for linkets oprettelse kontrolleret for mulige lovovertrædelser. Lovstridigt indhold er ikke fundet på tidspunktet for oprettelsen af linkene. En permanent indholdskontrol af sider, der er linket til, kan dog ikke med rimelighed kræves uden konkrete holdepunkter eller en retskrænkelse.   Bliver vi bekendt med retskrænkelser, vil vi omgående fjerne de pågældende links.

 

 

Ophavsret

 

Indhold og litteratur på disse sider, som er udarbejdet af sidernes ejere, er beskyttet af tysk ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdelse, spredning og udnyttelse af enhver art ud over, hvad ophavsretten tillader, kræver den pågældende forfatters eller ophavspersons skriftlige godkendelse..  Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. Hvor indholdet af disse sider ikke er udarbejdet af ejeren, er tredjemands ophavsret respekteret. I særdeleshed er det angivet, hvor indholdet er tredjemands ejendom. Skulle De alligevel blive opmærksom på en opretshavskrænkelse, beder vi Dem underrette os. Bliver vi bekendt med reskrænkelser, vil vi omgående fjerne det pågældende indhold.