Studia dodatkowe w STANLEY Niemcy

Studia dodatkowe polegają na tym, że oprócz danego kierunku student poznaje dodatkowo teorię i praktykę. Oprócz kompetencji specjalistycznych student nabiera również kompetencje socjalne. 

Tym samym studia uzupełniające stanowią optymalne wprowadzenie do kariery zawodowej, ponieważ łączą w sobie studia i pracę zawodową. W ramach dodatkowych studiów, jako firma partnerska oferujemy następujące kierunki studiów:

  • inżynieria, specjalność budowa maszyn
  • inżynieria, specjalność elektrotechnika

Więcej o wykształceniu i karierze STANLEY