Region

Wielka Brytania (GB) - Południe

Distributor Name

Cambridge Engineering Services Ltd.

Distributor Type

Miejscowe punkty sprzedaży

Product Categories

 • Nity POP
 • POPNut
 • Urządzenia ręczne POP®
 • POPNut® Power Tools
 • POP® Power Tools
 • Urządzenia ręczne POPNut®
 • Systemy nitów POP®
 • System montażowy POPNut®
 • POP Bolt™
 • Urządzenia montażowe POP Bolt™
 • Well_Nut
Upper Court 3, Copley Hill Business Park, BarbrahamCambridgeCB22 3GN (Cambridgeshire)+44 (0) 1223839917amanda@cesfastenings.com