Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie naszych stron WWW. STANLEY Engineered Fastening z siedzibą główną w USA, jest wiodącą firmą produkcyjną działającą w obszarze przemysłowej techniki mocowań. Do grupy firm w Europie należą różne firmy działające na terenie Unii Europejskiej. Bliższych informacji o naszej grupie można uzyskać w obszarze „Spółka".

 

Podmiot odpowiedzialny za udostępniane na niniejszej platformie europejskie strony STANLEY Engineered Fastening zgodnie z § 5 TMG:

 

Tucker GmbH
A Division of STANLEY Engineered Fastening

Max-Eyth-Str. 1

35394 Gießen

NIEMCY

 

Reprezentowany przez zarządzających spółką:

John Wyatt, Thomas Ehrhardt, Martin Hach, Martin Kreimer


Kontakt:
Tel.: +49 (0)641 405-0
Faks: +49 (0)641 405-300
email: sef.europe@sbdinc.com

 

Wpis do rejestru handlowego:
Amtsgericht Gießen, HRB 1775

 

NIP:
DE811111453

 

 

Wykluczenie od odpowiedzialności

 

a) Wykluczenie od odpowiedzialności za treści:

Treści na naszych stronach internetowych zostały opracowane z największą starannością. Mimo to nie dajemy żadnej gwarancji na poprawność, kompletność ani aktualność udostępnionych informacji. Zamieszczone na naszych stronach produkty i usługi stanowią niewiążące przykłady oferowanych przez nas usług i nie stanowią ani wiążących informacji o ich właściwościach, ani też informacji o ich przydatności do określonych celów, zagwarantowania danych o sprawności ani żadnych innych właściwości lub usług. Treści naszych stron internetowych mogą w dowolnej chwili i bez uprzedzenia ulec zmianie, usunięciu lub uzupełnieniu.

 

b) Wykluczenie od odpowiedzialności za łącza:

Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych stron innych właścicieli, za treść których nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych właścicieli. Za treści powiązanych stron odpowiada zawsze ich właściciel lub administrator. Powiązane strony w chwili ich powiązania zostały sprawdzone pod kątem naruszania przepisów prawnych. W chwili powiązania łączy nie stwierdzono żadnego naruszenia przepisów prawnych. Nie jest realna ciągła kontrola treści powiązanych stron bez konkretnych podejrzeń naruszenia przepisów prawnych. Gdy dowiemy się o zaistniałych naruszeniach prawnych, niezwłocznie usuwamy takie łącza z naszych stron.

 

 

Prawo autorskie

 

Treści i dzieła udostępniane przez administratora na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Rozpowszechnianie, edycja, powielanie w jakikolwiek sposób poza zakresem obowiązywania prawa autorskiego dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora wzgl. twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W wypadku gdy treści nie zostaną stworzone przez administratora, przestrzegane będą praca autorskie strony trzeciej. W szczególności podana będzie informacja o tym, że dane treści są własnością strony trzeciej. W wypadku otrzymania mimo to informacji o naruszeniu prawa autorskiego, prosimy o poinformowanie nas o tym. Gdy dowiemy się o zaistniałych naruszeniach prawnych, niezwłocznie usuwamy takie łącza z naszych stron.