Prace dyplomowe w STANLEY Engineered Fastening Niemcy

Stwarzamy ci szansę obrony pracy dyplomowej przy dużym udziale zajęć praktycznych w zakresie badań i rozwoju.

Oferujemy dyplomy w naszych działach rozwoju mechanicznego oraz elektroniki i oprogramowania.
Więcej o wykształceniu i karierze STANLEY