Nitonakrętki POPNut z aluminium, zamknięte

   


Łeb płaski

Aluminium, zamknięte, łeb płaski, okrągłe

Typoszereg: PAFC


Łeb wpuszczany

Aluminium, zamknięte, łeb wpuszczany, okrągłe
Typoszereg: PAKC