Imprint

Tack för att du besöker vår hemsida. STANLEY Engineered Fastening, med huvudkontor i USA, är branschledande inom området industriell fästteknik. Till gruppen av företag i Europa hör flera bolag i Europeiska unionen. Mer information om vår grupp hittar du i avsnittet "Företag".

 

Ansvarig för informationen på denna plattform för europeiska webbsidor från STANLEY Engineered Fastening enligt § 5 TMG:

 

Tucker GmbH
A Division of STANLEY Engineered Fastening

Max-Eyth-Str. 1

35394 Gießen

TYSKLAND

 

Representerad av verkställande direktör:

John Wyatt, Thomas Ehrhardt, Martin Hach, Martin Kreimer


Kontakt:
Tel: +49 (0)641 405-0
Fax: +49 (0)641 405-300
email: sef.europe@sbdinc.com

 

Handelsregister-Eintrag:
Amtsgericht Gießen, HRB 1775

 

UST-ID-Nr.:
DE811111453

 

 

Ansvarsfriskrivning

 

a) Ansvarsfriskrivning för innehållet:

Innehållet på vår webbplats skapades med största omsorg. Trots detta kan vi inte lämna några som helst garantier av något slag, i synnerhet med avseende på riktighet, fullständighet och aktualitet. Den information som presenteras i vår webbsidor gällande produkter och tjänster är icke-bindande exempel för de tjänster vi erbjuder och är varken bindande uppgifter om deras tillstånd, eller om deras lämplighet för ett visst ändamål, eller garantier för prestanda eller andra egenskaper hos våra produkter eller tjänster. Innehållet på våra webbplatser kan komma att ändras utan förvarning, tas bort eller läggas till.

 

b) Ansvarsfrihet för länkar:

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Därför kan vi inte heller påta oss något ansvar för deras innehåll. För innehållet i de länkade sidorna ansvarar alltid respektive anbudsgivare eller operatör av respektive sida. De länkade webbplatserna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen gällande om man brutit mot lagen. Olagligt innehåll kunde inte hittas vid den tidpunkten. En ständig kontroll av de länkade sidorna är oskäligt utan konkreta bevis på en överträdelse. Efter bekräftad anmälan av överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

 

 

Upphovsrätt

 

Webbplatsens operatörer och innehållet i denna webbplats faller under den tyska lagen om upphovsrätt. För reproduktion, anpassning, distribution eller någon form av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsmannen eller utgivaren. Nedladdning och kopiering är tillåten endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Eftersom innehållet på denna webbplats är inte är skapad av operatören, ska rättigheter för tredje part gälla. I synnerhet innehåll från tredje part som sådant. Om du blir medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig meddela oss. Efter bekräftad anmälan av brott, kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.