Sekretesspolicy


Skydd av privatlivet för våra samarbetspartners och andra berörda parter är viktigt för oss. Observera därför följande förklaring om öppenhet och dataskydd:

https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy