Förstå kundernas framgång

Om man ska beskriva STANLEY Engineered Fastenings affärsmodell, finns det ett ord som är särskilt viktigt - förstå. I början av varje projekt försöker vi förstå omständigheterna runt varje kund och hitta en lösning som uppfyller alla deras krav. Målet med våra insatser är att vi förstår problemet helt och fullt och att vi erbjuder den bästa tekniska och ekonomiska lösningen.

En viktig strategi för att uppnå denna förståelse är att vi kommer till våra kunder och där lär oss vad deras situation kräver. Vi pratar med dem, ser till att vi förstår vad de söker, sedan börjar arbetet med att utveckla en lösning som är rätt för just deras tillämpning. Denna nära kundrelation är det som särskiljer STANLEY Engineered Fastening från andra. Vi säljer inte bara produkter, vi erbjuder kompletta lösningar.

Genom att fastställa kundernas intresse i all verksamhet kan STANLEY Engineered Fastening konsekvent överträffa förväntningar från kunderna när det gäller utveckling och produktionsprocesser. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa våra kunder att inse fördelarna med våra system fullt ut. Vi erbjuder också en rikstäckande service med skräddarsydda serviceavtal för hela livslängden hos de system som levererats av oss. Genom dessa och andra metoder utökar och fördjupar vi ständigt relationerna med våra kunder.

Vi på STANLEY Engineered Fastening, alltid på väg framåt, kommer att fortsätta fokusera på att förbättra vår teknik, såväl som att utveckla nya sätt att bättre möta kundernas behov. Denna ständiga förbättringsprocess säkerställer att de lösningar vi utvecklar är anpassade till de behov och förväntningar som våra kunder har. Din framgång är vår framgång.

 

Thomas Ehrhardt
Managing Director & President Global Automotive

STANLEY Engineered Fastening
Tucker GmbH