Studium Plus hos STANLEY Engineered Fastening, Tyskland

Studium Plus är en teknisk högskola som under studietiden växlar mellan teori och praktik. Förutom de tekniska färdigheterna undervisas studenterna också i sociala färdigheter. 

Därmed är Studium Plus det optimala insteget i det yrkesverksamma livet, då studier och arbete kombineras. I egenskap av samarbetspartner med Studium Plus kan vi erbjuda följande kurser:

  • Ingenjörsvetenskap, specialiserad på maskinteknik
  • Ingenjörsvetenskap, specialiserad på elektroteknik

Mer om utbildning och karriär hos STANLEY Engineered Fastening