Utbildning och karriär på STANLEY Engineered Fastening

Som en erkänd partner för olika branscher står STANLEY Engineered Fastening för innovativa produkter och hög kvalitet. 

Vårt ställe i Giessen (Tyskland) arbetar i huvudsak med bilindustrin, vårt ställe i Storbritannien levererar alla andra industrisegment.

För att behålla vår ledande position i den europeiska konkurrensen behöver vi även i framtiden motiverade och kvalificerade medarbetare.

De är personer som med sina idéer och insatser avgör framgången för ett företag. Hos oss står människan i centrum.

STANLEY Engineered Fastening kännetecknas av platta hierarkier och en inkluderande ledarstil.

De olika möjligheterna för utbildning och karriär hos STANLEY Engineered Fastening i översikt: