Hos oss på STANLEY Engineered Fastening är innovation och kreativitet en del av företagskulturen.

 

 

STANLEY Engineered Fastening innebär: Allt från en enda källa

Utveckling och produktion av alla våra systemkomponenter utförs i egen regi. Från standardkomponenter och fästsystem till komplexa kontroll- och övervakningsprogram, alla produkter designas exklusivt i våra europeiska tillverkningsanläggningar.

Fästteknik från STANLEY Engineered Fastening betyder inte bara standardkomponenter. Vårt fokus är att utveckla produkter baserade på vår erfarenhet och att tillsammans med våra kunder utveckla innovativa lösningar.

Innovation och kreativitet är våra styrkor och utgör grunden för vår företagskultur.

 

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är grunden för vår framgång.

Vi fokuserar på praktisk och bred problemlösning där alla avdelningar involveras för att optimera produkter och processer.
 

Teknisk service

STANLEY Engineered Fastenings egna servicenätverk i Europa finns tillsammans med våra övriga servicepartners tillgängliga för installation, service och underhåll av våra system och utrustningar. Snabba och effektiva åtgärder är mottot för serviceledningen i Giessen.

Läsmer om vår tekniska service.

 

Utbildning

I Giessen har vi ett modernt utbildningscentrum.

Här utbildar vi er personal i handhavande och service av våra olika system under praktiska förhållanden.