Yrkesutbildning hos STANLEY Engineered Fastening

Yrkesutbildning är en viktig del av vår personalpolitik. Vi välkomnar sökanden med en bra skolutbildning, som är ambitiösa och målinriktade och vill lägga grunden för sina framtida karriärer. 
Vårt mål är att alla lärlingar som framgångsrikt har genomfört sluttesterna ska anställas hos oss som specialister inom respektive yrke.

  • Elektroniktekniker för enheter och system, 3 ½ års utbildning i vår produktion
  • Verktygsmekaniker med inriktning på gjutteknik, 3 ½ års utbildning i vår mekaniska verkstad
  • Industriell mekaniker med inriktning på produktionsteknik, 3 ½ års utbildning i vår svetsbultsproduktion
  • Industriell mekaniker, som specialiserar sig på maskiner och utrustning, 3 ½ års utbildning i vår mekaniska verkstad 
  • Processtekniker, inriktning plast- och gummiteknik, 3 års yrkesutbildning i vår plastproduktion
  • Logistikspecialist 2 år utbildning på logistikavdelningen
  • Industriell ekonomiassistent 3 års utbildning i alla affärsområden i vårt företag


Ansök via e-post!

Mer om utbildning och karriär hos STANLEY Engineered Fastening