Automatisk infästning av plastdetaljer i serieproduktion

Plastifast är ett samordnat system av plastdetaljer och monteringsutrustning för serieproduktion. 

I leverantörsindustrin för förmontering av lister, paneler, packningar, ...

Plastfästelementen levereras som ett band på en spole, den helautomatiserade monteringen görs med Plastifast ställhuvud PSK.

Plastifast-styrningen PST baseras på PLC-teknik och är öppen för olika kunders gränssnitt.

 • Tryck ner
 • Öppna
 • Skjut upp
 • Sprid
 • ... 
   

  


I OEM-slutmontering

 

Havautomatisk pistol Plasti-Kwick PLK för snabb och enkel bearbetning av plastklämmor.

 • Öppna
 • ...
 

Sammanfattningsvis står PLASTIFAST® för 

 • Processäkerhet
 • Kortare processtider
 • Repeterbar process
 • Effektiv anpassning av monteringskraft