Tucker plastklämmor för ledningsinfästning

Ledningsklämmorna från STANLEY Engineered Fastening utvecklas individuellt för varje applikation. De uppfyller alla krav i modern massproduktion.

  • Delar till alla fästställen och monteringsområden
  • Optimalt utnyttjande av komponentgeometri och av utrymmet
  • Stabila egenskaper vid olika temperaturområden
  • Utmärkt fallskydd
  • Lämplig för automatiserad ledningsmotering med klämmor
  • Spänningstoppar undviks med hjälp av ledande material

Monteringsfördelar

 

Enkel, manuell klämmontering på grovgänga med perfekt matchade bultfästen.

 

Tryckkrafter på <50N är möjliga.

Höga uttagsvärden tack vare optimerad samverkan mellan grovbulten och bultfästet på klämman.


Bullerdämpning

  

Buller-och vibrationsdämpning genom frånkopplingsdesign, både 1K och 2K finns tillgängliga.Mer information om plastfästen från STANLEY Engineered Fastening