Tucker plastklämmor för list- och packningsinfästning

List- och packningsinfästning från STANLEY Engineered Fastening:

  • Optimal design  
  • Teknisk plast
  • Lång livslängd
  • Gas- och vattentät, beroende på version
 

STANLEY Engineered Fastening erbjuder lösningar som är skräddarsydda för kundens behov, till exempel för komponenter som kräver flera identiska fästpunkter, såsom packningar.

  

Om fästelementet kan tillämpas i slutmonteringen, kan man också använda bulk eller rulle. Denna kan monteras på svetsbultarna eller i ett borrhål.

  

Vid band på rulle sker monteringen av klämmor med halvautomatisk PlastiKwick-pistol. Används bulkvaror eller band på rulle kan leverantören även förmontera klämman. Systemet Plastifast med Plastifast-systemet ger högsta processäkerhet. 

 

Denna kommer att integreras i ett helautomatiskt system för montering och säkerställer rätt läge för påföring och kort monteringsväg för plastklämman. Ett exempel visas i denna video:

Mer information om plastfästen från STANLEY Engineered Fastening