Plastklämmor för paneler och skydd

Plastklämmor för kostnadseffektiv och säker fastsättning 

 • Hjulhusbågar
 • Underredespaneler
 • Mattor
 • Isolerande mattor

Fastsättning av hjulhusbåge

 

Fastsättning av hjulhusbågar i ett litet utrymme men ändå enkel och snabb montering för hand med ett plastklämmor på T-bult.

  

Om utrymmet är mindre begränsat, kan även en tryckknapp på grovbultarna sättas in. Även detta görs snabbt och enkelt för hand. Båda plastdelarna lämpar sig genom sin materialsammansättning för motorrummet och kan fästa en rad paneler och skydd.

Montering av underredespanel

 

Fastsättningen av underredespanelen sker av STANLEY Engineered Fastening med exempelvis en plastmutter, som redan har monterats på panelen av leverantören. Muttern har redan förformade gängor för snabb och tillförlitlig installation.

 

Du uppnår betydande tidsvinster vid infästningen av underredespanelen med en bult/kläm-kombination som redan är svetsad på karossen. Vid slutmonteringen trycks panelen enkelt fast manuellt.

Fastsättning av inre klädsel

 

För ett hålfri, vattentät och ljuddämpande fästning av innerklädsel kan STANLEY Engineered Fastening hitta den rätta lösningen. Kundanpassade plastklämmor kan förmonteras i klädseln direkt av leverantören och kan snabbt och enkelt tryckas fast på Tucker bultsvetsar vid slutmonteringen. Klädseln kan tas bort flera gånger utan störningar och samma del kan användas vid samma fästpunkter igen. Denna metod är mycket lämplig för de inre dörrpanelerna.

Med plastklämmor från STANLEY Engineered Fastening kombinerar du många fördelar:

  • Enkel, verktygslös montering
  • Låg höjd på kläm/bult-lösningen
  • 100 % gas-och vattentäta
  • Korrosionsfri fastsättning i hjulhuset skyddar mot stänkvatten
  • Kläm/bult-kombinationen är redan svetsad på karossen
  • Verktygslös montering av underredespanel genom att bara trycka
  • Hög processäkerhet

Mer information om plastfästen från STANLEY Engineered Fastening