Tucker stansnitar

Anslutningselement för sammanfogning av komponenter i aluminium, blandade anslutningar och i kombination med lim utan utsläpp. Den speciella formen på niten ger hög hållfasthet.

  • Högre dynamisk styrka än punktsvetsning
  • Helautomatisk matning
  • Utan förstansning

En mängd nitgeometrier redan finns tillgängliga. Om inte rätt nit finns för en applikation så kan STANLEY Engineered Fastening utveckla en lämplig variant för dig.


För varje användning används rätt nit och rätt matris

   
De relevanta kvalitetsegenskaperna som underskärning (sH) och återstående bastjocklek (tmin) bestäms vid putsning.


 

STANLEY Engineered Fastening bestämmer vilken matris som ska användas beroende på kundens krav.