Nittillämpningar

I POP®-nit - Funktioner och fördelar hittar du information om tillämpningsområden och matchande nitar

Rekommendationer för mer komplexa applikationer:

Svaga råmaterial

Nitar med stort huvud underlättar sammanfogning av primärmaterial genom fördelning av nitbelastningen.

Svaga sekundära material

För svaga sekundärmaterial behövs Soft-Set-nitar eller nitar med stor spridning på den blindade sidan.

Mellanrum

Om det finns ett mellanrum vid sättningen måste niten utveckla en hög spännkraft.


Sekundära material som inte stöds

För material som inte stöds på den blindade sidan behövs nitar som klämmer ihop materialet vid sättningen.

Blindhål

Blindhål kräver nitar som expanderar och kilas fast i materialet.


Stora hål

Vid för stora hål måste nitarna fylla hålet vid sättningen.Begränsad tillgänglighet

För applikationer med reducerad tillgänglighet finns ett stort utbud av specialmunstycken och frontkåpor.