POPNut aluminium, öppen

Platt huvud

Aluminium, öppen, platt huvud, rund

Sortiment: PAFO


Försänkt huvud

Aluminium, öppen, försänkt huvud, rund

Sortiment: PAKO


Litet försänkt huvud

Aluminium, öppen, litet försänkt huvud, rund

Sortiment: PARO