POPNut aluminium, sluten

   


Platt huvud

Aluminium, sluten, platt huvud, rund  

Sortiment: PAFC

 

Försänkt huvud

Aluminium, sluten, försänkt huvud, rund 
Sortiment: PAKC