POPNut blindnitmuttergeometri

POPNut® blindnitmuttrar är den perfekta lösningen för ditt applikationsbehov.
Geometrin av kroppen och huvudet beskrivs nedan:

Nitkroppens utförande

 

Rund.

För allmänna applikationer. 

Rund, räfflade. 

 

För en bättre motståndskraft mot rotation i runda hål, speciellt i mjuka material såsom tekniska plaster.


 

Sexkant.
Kombineras med den sexkantiga formen maximalt motstånd mot dragmomentkrafter under in-/utdragning.


Alla de ovan nämnda kroppsformerna finns i öppna eller stängda versioner

 

Öppen
Den mest populära POPNut®-typen. Den öppna kroppen tillåter användning av olika skruvlängder, förutsatt att POPNut®-gängan är helt täckt.


 

Sluten
Om man ska undvika inträngande av fukt. För trycktäta applikationer kan ytterligare tätning behövas under flänsen.


Huvudform

 

Platt huvud
Den vanligaste POPNut®-varianten. Bred kontaktyta på applikationsytan.
 

Försänkt huvud
För plana ytor. 

Litet försänkt huvud
För nästan plana applikationer och som alternativ till versionen med försänkt huvud. Rekommenderas ej för borrhål med stora toleranser eller mjukt, elastiskt material.