Öppna POPNut blindnitmuttrar i stål

Platt huvud

Stål, öppen, platt huvud, rund

Sortiment: PSZFO


Försänkt huvud

Stål, öppen, försänkt huvud, rund

Sortiment: PSZKO


Litet försänkt huvud

Stål, öppen, litet försänkt huvud 
Sortiment: PSZRO


Liten platt huvud (bördiameter)

Stål, öppen, litet försänkt huvud (bördiameter)
Sortiment: PSZROX