Slutna, rillade POPNut blindnitmuttrar i stål

Platt huvud

Aluminium, sluten, rillad, platt huvud, rund 
Sortiment: PSZFCN


Försänkt huvud

Stål, sluten, rillad, försänkt huvud, rund 
Sortiment: PSZKCN