Slutna POPNut sexkant-blindnitmuttrar i stål

Platt huvud

Stål, sluten, platt huvud, sexkant

Sortiment: PSZFCH


Litet försänkt huvud

Stål, sluten, litet försänkt huvud, sexkant

Sortiment: PSZRCH