Slutna POPNut blindnitmuttrar i stål

Platt huvud

Stål, sluten, platt huvud

Sortiment: PSZFC


Försänkt huvud

Stål, sluten, försänkt huvud

Sortiment: PSZKC