Tucker svetshuvuden och svetspistoler

TUCKER bultsvetsverktyg med linjär motorteknik kännetecknas främst av sin positioneringsnoggrannhet. Hög tillförlitlighet och kompakt design har visat sig fungera mycket väl i stor- och småskalig produktion. 

Den laterala bultmatningen som löper parallellt med svetshuvudet underlättar rörligheten kraftigt, och utrymmesbehovet minskas till ett minimum. 

Den linjära motordriften registrerar slagrörelserna genom en transducer. Därmed regleras exakt överensstämmelse med den angivna lyfthöjden och det angivna penetreringsdjupet i smältbadet. En dämpad doppningsprocess med variabel hastighet kan ställas in beroende på materialmängden och materialegenskaperna.

      • LM 310 för robotiserad tillämpning 
  • LM 240 för stationär tillämpning
  • PLM 560 för manuell användning
  • PLM 200 för halvautomatisk användning

För produktion i mindre skala eller reparation och efterarbetsplaser finns det svetspistoler i PC-serien utan linjär motor och matning. 

För svetsning av bultar av aluminium eller rostfritt stål är alla svetsverktyg utrustade med ett skyddsgastillval.

Övriga komponenter från Tucker bultsvetsmaskiner

 

Tuckerenergikällor

Tucker-matare

Tucker tillbehör