Strömkällor för Tucker bultsvetsutrustning

DCE-generationen har utvecklats av STANLEY Engineered Fastening speciellt för bultsvetsning. Upp till 5 svetshuvuden eller handpistoler kan anslutas till en DCE. Den processsäkra användningen på aluminium, stål, rostfritt stål eller höghållfast tunn plåt har etablerats över hela världen i olika branscher.

Över 11 000 TUCKER svetssystem är i bruk runt om i världen idag. Från denna erfarenhet och genom omfattande kontakt med verkligheten finns alltid innovativa idéer som vi har använt oss av i kontroll- och energienheten DCE.


 

DCE styr och reglerar hela svets- och matningsprocessen av alla befintliga fältbussystem på marknaden (t.ex. Interbus, Profibus, Profinet, DeviceNet). Den inbyggda parameter- och processtyrningen säkerställer ett jämnt svetsresultat. 


Tucker kontroll- och energikällor finns i olika versioner:

 

DCE 1500 / DCE 1800 för helautomatisk användning

 
DCE 1500 AC för aluminium- applikationer


 

DCE 15HA utan kundens gränssnitt för manuell användning


 THA 1500 för små partier, reparation och omarbetningar

 

Övriga komponenter från Tucker bultsvetsmaskiner

 

Tucker-matare

Tuckersvetsverktyg

Tucker tillbehör