Matare för Tucker bultsvetsutrustning

Tucker-matare fylls bulkvis med Tucker svetsbultar. De separata bultarna extraheras och placeras i svetsverktyget via matarslangen. Hela processen styrs av energikälla DCE.

Icke-aggressiv separering och tillförlitlig matning. Enkel att underhålla genom en tydlig separering mellan elektrisk styrning och alla pneumatiska komponenter. 

Beroende på bultgeometrin kan olika matare användas. Våra specialister utvecklar den exakta kombinationen för dig.


  

 

ETF 21 - stegmatare för svetsbultar med en längd på 32 mm     

ETF 12 - vibrationsmatare för svetsbultar med en längd på 32 mm

Genom att använda en bultväxlare kan flexibiliteten ökas betydligt. Nitväxlaren gör att matning av två bultar med liknande geometri kan ske i ett enda svetsverktyg.

Övriga komponenter från Tucker bultsvetsmaskiner

 

Tuckerenergikällor

Tuckersvetsverktyg

Tucker tillbehör