Programvara anpassad för massproduktion

I en modern tillverkningsindustri räcker det inte att kontrollera själva processen. Dessutom är det viktigt att kunna presentera process- och övrig information för kunden. STANLEY Engineered Fastening erbjuder självklart ett brett utbud av programvarulösningar till de olika processutrustningarna. Dessa programvaror kan vara standardiserade eller skräddarsydda för individuella kundbehov.

Vare sig det handlar om Tucker-bultsvetsning, Weldfast-konsolsvetsning,  Nutfast-muttersvetsning  eller utrustning för mekanisk fogning kan STANLEY Engineered Fastening erbjuda olika programvarulösningar.

  • Ethernet-baserad server/klientnätverksprogram
  • Programvara för upp/nedladdningsfunktioner för processprogram och processparametrar
  • Diagnostiska verktyg för operatörer och underhållspersonal