Gängformer Tucker svetsbultar

Tucker svetsbultar med grov gänga

 

Grovgängad bult är avsedd för enkel, snabb manuell montering av plastdetaljer. Genom sin speciella form kan monteringen ske med låg påtryckningskraft. 

Användningen av plastmuttrar med förformade gängor och plastclips dominerar nu inom Europeisk fordonsindustrin.

Tucker svetsbultar med metriska gängor med/utan färgrensningsspår

   

Tucker svetsbultar med metriska gängor används för montering av metallmuttrar. 

 

Fastsättning av komponenter eller elektrisk jordning är typiska användningsområden.

Beroende på användning kan svetsbulten också förses med färgrensningsspår. Spåret gör att det mesta av färgen och KTL:n rensas bort vid montering av muttern så att den korrekt och enkelt appliceras på bulten.

Tucker svetsbultar med rillor

 

En svetsbult med rillor används för fastsättningsapplikationer där det element som ska fästas inte ska tas bort igen.


Tucker svetsbultar utan gänga

 

Tucker svetsbultar utan gänga används i huvudsak som monteringshjälp. Exempel på detta är montering av instrumentbräda eller baksäte.


Mer information om Tucker svetsbultar