Jordanslutningar med Tucker svetsbultar

Tucker jordbultar

  

Jordanslutning med inbyggd färgmaskering: Ett väl beprövat koncept för maximal ledningsförmåga och minimerad risk för korrosion

Avgörande för en väl fungerande elektrisk funktion är jordning genom en tillförlitlig anslutning. Jordskruven ger en permanent, säker kontakt med låg resistans.

Tucker jordskruv svetsas fast som en färdig "enhet" med ljusbågssvetsteknik - enkelt, automatiserat och rationellt. Mer säkerhet till en lägre kostnad!

Roteringsskydd i plast

 

Vid flera jordanslutningar till en och samma bult, kan ett rotationsskydd i plast användas. 

Det är enkelt och smart: Ett specialdesignat plastclips - kläms fast på bultens botten - fixerar och låser upp till 6 jordledningar i samma enhet, förenklar hantering och montering.
Vissa plastclips kan även förmonteras hos leverantören av kablaget.

Mer information om Tucker svetsbultar