Tucker utbildningscenter

Från praktik till teori och praktik igen

Ingen vet vilka krav och behov som finns vid driftsättning och underhåll bättre än serviceteknikerna från STANLEY Engineered Fastening.

Detta faktum använder vi till din fördel. I våra utbildningar använder vi endast kursledare med många års praktisk erfarenhet.

 

I företagets lokaler i Giessen finns ett modern utbildningscenter med alla hjälpmedel för att möjliggöra en optimal miljö för en kundorienterad utbildning:

 
    • Teori - Utbildningsrum med multimedia-anläggningar och utrustning endast för utbildningsändamål
    • Workshop med många träningsredskap från alla produktlinjer

Skräddarsydd utbildning för maximal produktionsanvändning

  

Till skillnad från vid anläggningar i produktionslinjen hos kunden är man här i utbildningscentrat oberoende av att skaffa fram utrustning.

Den är särskilt anpassad efter behovet eller också anpassad enligt kommande eller befintlig teknik och processer. Resultatet är: 100 % nytta av varje utbildning för den dagliga produktionen.