Weldfast svetsutrustning

Metalldelar av alla former kan svetsas på ytan direkt. Enkelt, effektivt och automatiserat som bultsvetsning.

  • Ingen angreppsyta för korrosion - anslutning utan mellanrum
  • Plan svetsfog över nästan hela tvärsnittet
  • Förenklad installation - åtkomst till svetspunkten behövs endast från ena sidan
  • Kan lätt automatiseras - upp till sex delar per minut
  • Fullständig service från början - från konsoldesign till ett komplett anläggningssystem

Ett Weldfastsystem är konfigurerat för dina specifika behov. På roboten, stationärt eller manuellt för att passa kraven.

Komponenterna i Weldfast-systemet

 

Kontroll- och kraftkälla DCE Max för processäker användning.

 

LM 242, svetshuvud för robot eller stationär användning.

 

WFF 500, bulkmatare för Weldfastkonsol

 

PLM 242, svetspistol för manuell användning.

 

WFF 100, stapelmagasin för Weldfastkonsol