WellNut

WellNut® neoprengummiexpander absorberar vibrationer och buller.

Dessutom har WellNut®-produkter utmärkta elektriska isolerande egenskaper och ger tätning mot vätskor och gaser. De är särskilt väl lämpade för miljöer med lågt tryck.


Standardhuvud

Idealisk för applikationer där vibrations- och stötdämpning krävs.


Stort huvud

Ett stort huvud med god fördelning av lasten på mjuka eller tunna material. 


Snap-in

Snap-in-funktion gör det möjligt att fästa komponenten vid grundmaterialet i förväg. Idealisk för användning i monteringslinje.

Klämhylsa

Metallhylsan är en robust konsol för låsskruvar och garanterar en jämn åtdragning av applikationen.