Teknisk service

För att säkerställa tillgängligheten på din utrustning under hela livscykeln kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster.

Från projektstart med planering och aktivt stöd från välutbildad personal inom det aktuella området, till långsiktiga service- och underhållsavtal kan STANLEY Engineered Fastening erbjuda kundanpassade paket med tjänster.

  • Utbildningscenter
  • Reparation, ombyggnad, renovering av svets- och nitutrustningar
  • Installation av nya anläggningar
  • Underhållsavtal

Ett eget reparations- och underhållscentrum i direkt anslutning till våra produktionsenheter i Giessen gör att vi snabbt och professionellt kan utföra reparationer, översyner, underhåll och renoveringar.   

Har du behov för detta? Prata med oss! Tillsammans med dig utarbetar vi servicemodeller för att optimera den teknik som används i den befintliga miljön.